İlan Sözleşme
Yetkili Satıcı
1000 TL değerindeki İnstagram çekilişimize katılmak için tıklayın! Son tarih 29 Ekim!
Bakiye Ekle

İLAN SÖZLEŞMESİ


İlanınızda telefon bilgisi e-mail adresi vb kişisel bilgilerinizi yayınlamanız ilan cezasına maruz kalmanıza neden olabilir.

Yüklemiş olduğunuz ilan resimlerinin ilan ile ilgili olduğundan emin olunuz , aksi taktirde ilanınız iptal edilir ve yayınlanmaz.

Lütfen sizin için uygun olan teslim süresini seçiniz belirtilen süre içerisinde teslim etmediğiniz durumlarda kısa bir süreliğine ilan ekleme cezasına maruz kalabilirsiniz.

Satın alınan ilan özellikleri , ilanınız yayınlandığı zaman iptal edilemez , ancak VATANGAME tarafından ilan içeriğiniz uygun olmadığı durumlarda geri iade işlemi yapılmaktadır.

 

İLAN SÖZLEŞMESİ

SİTEMİZE ÜYE OLARAK VEYA ÜYELİKSİZ ALIŞVERİŞ YAPARAK; KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu VatanGame Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ’Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır.), VatanGame ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site’ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili Site’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı; Site’ye üye olarak Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi.

Site: www.vatangame.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi VatanGame tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak VATANGAME tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak VATANGAME tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve VatanGame tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site’ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca VATANGAME tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, VATANGAME tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, VATANGAME’nin kendisine ait gizli/ özel/ ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple VatanGame’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı’ların VATANGAME tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliğinin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden VATANGAME’nin doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı’lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. VATANGAME, Kullanıcı’lar tarafından VATANGAME’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı’lar, VATANGAME’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. Satıcılar her ilanı 1 kullanıcıya satabilir, aynı hesap yada itemi farklı 2 kullanıcıya satılması halinde hesabınız askıya alınır ve tekrar aktif edilmez. Her hesap tek kullanıcıya satılabilir aynı satıcı tarafından.

f) VATANGAME’nin sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, VATANGAME ve/ veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, vidyo kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla VATANGAME ile doğrudan ve/ veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. VATANGAME, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/ veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/ veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında VATANGAME her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar.

5.2. VATANGAME’nin Hak ve Yükümlülükleri

a) VATANGAME, Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. VATANGAME, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) Site’deki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan VATANGAME sorumlu değildir.

c) VATANGAME sitedeki ürünler enstantane değişikliğine uğrayabilir. Kullanıcı bu durumda; siteden fiyatını gördüğü, ücreti tarafımıza yatırdığı ve tarafımıza ödeme bildirimi yaptığı değil, bize almak istediği ürünün ismini yazdığı ya da ürünü site üzerinden hesabına geçirdiği an ki fiyatlar geçerlidir.

d) Bir ürünün fiyatı birden fazla yerde geçiyorsa VATANGAME anasayfasında; anlık ileti programında (msn) ya da sitenin içindeki kategorilerde ürün fiyatları birbirinden farklılık gösterirse her zaman için pahalı olan yerdeki fiyat geçerlidir.

e) VATANGAME Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/ veya portallara, dosyalara veya içeriklere ’link’ verebilir. Bu ’link’ler, Kullanıcı’lara sadece referans kolaylığı nedeniyle VATANGAME tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ’link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ’link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında VATANGAME’ninherhangi bir sorumluluğu yoktur.

g) VATANGAME zaman zaman kredi kartı vb. sanal kart kullanımı amacıyla www.gittigidiyor.com, www.sonteklif.com, www.sahibinden.com ya da benzeri sitelerden açık artırmalar ya da satışlar gerçekleştirebilir.

Oradan gerçekleştirdiğiniz alış-verişlerde ev sahibi sitenin kuralları ve oraya üyelerin üye olurken imzaladıkları sözleşmeler esas alınacaktır. Bu sitelerden satılacak ürünler kesinlikle şunlarla sınırlandırılmıştır. Online Oyunlar Oyun içi Hizmet Bedeli, Oyun Kuponları, Oyun içi Kodların satışı gerçekleştirebilir. Bu ürünler dışında başka bir ürün satın alındığında VATANGAME olarak sorumluluk kabul edemeyeceğimizi belirtiriz. Bunun dışında bu gibi harici sitelerden satılan tüm ürünlerin VATANGAME ile bir ilgisi yoktur.

h) Bazı oyun şirketlerinden kullanıcılar kendi kredi kartları olmadığı için ya da alım yolunu bilmediği için VATANGAME’den yardım alma gereği hissederler. VATANGAME bu durumlarda kullanıcı ID şifre (Kullanıcı adı ve şifre) alarak yüklenmesi istenen ürün, oyun parası, oyun kodu, oyun içi hizmeti vs. yükleyerek kullanıcıya geri verir. Bu işlemin peşi sıra " VATANGAME Yüklendi. İşlem Tamam. Hesabınıza Giriş Yapabilirsiniz. An itibari ile sorumluluk sizdedir. Güvenlik nedeniyle şifrenizi değiştirme sorumluluğu size aittir". An itibariyle o karakterden VATANGAME sorumlu tutulamaz.

i) VATANGAME olarak bazı oyun şirketlerinin ürünlerine aracılık yapıyoruz. Bu, zaman zaman Premium oyun kodlarıyla kimi zaman da oyun içi hizmeti ile teslim şeklinde oluyor. Facebook’un içinden oynanabilen bir çok oyunda da oyun içi hizmet bedelleri kullanıcılara teslim edilmektedir. Bu teslimatlar kullanıcıdan hesap bilgilerini almak suretiyle kendisine teslim edilir. VATANGAME bu durumlarda kullanıcı ID şifre (Kullanıcı adı ve şifre) alarak yüklenmesi istenen ürün, oyun parası, oyun kodu, oyun içi hizmeti vs. yükleyerek kullanıcıya geri verir. Bu işlemin peşi sıra " VATANGAME Yüklendi. İşlem Tamam. Hesabınıza Giriş Yapabilirsiniz. An itibari ile sorumluluk sizdedir. Güvenlik nedeniyle şifrenizi değiştirme sorumluluğu size aittir". Kimi zaman oyun üretici firmaları farklı IP lerden giriş tespiti ya da benzer durumlar nedeniyle kuşku duyarak kullanıcıları banlayabilir (hesap sonlandırma) ya da cezalandırabilir. Bu durumdan VATANGAME sorumlu değildir.

j) Facebook’un içinden oynanabilen Zynga üretimi olan oyunlarda oyun içi hizmet bedeli (Oyun paras ) oranı 20.000.000 (Yirmi Milyon)’dan az olamaz.

k) VATANGAME, Site’de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

l) VATANGAME, Site’de sağlanan Hizmet’ler kapsamında Kullanıcı’lar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

m) Kullanıcı’lar ve VATANGAME hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6. VATANGAME ve Diğer Ödeme Kanalları (G2A) Üzerinden Yapılan Ödemeler ve Para İadesi 1) VATANGAME Üzerinden Yapılan Ödemeler ve Para İadesi a) Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, ATM (Otomatik Transfer Makinesi) fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda VATANGAME yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir.

Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik/yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda VATANGAME sorumlu değildir.

b) Kullanıcı kendisine para gönderimi istediğinde verdiği hesap numarasının doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Gönderici (VATANGAME) hesap numarası ve isim uyuşmazlıklarını teyit etmeksizin gönderim yapabilir. Bu tür durumlarda kullanıcının yazdığı ilk hesap numarası geçerlidir. Bu tür hatalardan VATANGAME sorumlu değildir.

c) Kullanıcılar yalnızca kendi şahsi banka hesaplarına ödeme isteyebilirler. Farklı ya da başkasına ait bir hesap numarasına para talep edemezler.

d) Kullanıcı kredi kartı mobil ya da banka yatırımlarında sitesindeki paraya GB (Oyun Parası) satın alarak bunu bize tekrar geri satmak suretiyle para talep ederse bunun için paranın dinlendirilmesi ve bekleme süresi en az 7 İş Günüdür.

e) 3 Takvim günü içerisinde ödemelerin hesaba girilmesi ve bize bildirimde bulunulması gerekmektedir. 3 Takvim gününden sonra teyit edilmeyen, bize bildirimi yapılmayan ödemelerden VATANGAME sorumlu tutulamaz.

Hesaplarımıza yapılan ödemelerin 3 iş günü içersinde uygun görülmesi halinde para iadesi azami 3 iş günü içersinde belirlenen hesaba yapılacaktır. Masraflar kullanıcının iade edilecek parasından kesilecektir.

Hesaba yatan para nakit olarak geri istendiği takdirde:

Ödeme yapanın kimlik fotokopisi, dekontu, bir adet sabit telefon;

Mobil Ödemelerde :

Ödeme yapanın kimlik fotokopisi

Yükleme yapılan Cep Telefonu Hatlı ise Hat sahibinin son 1 Aya ait faturası,

kontörlü ise yüklenen kontörün orijinal kontör kartı, IMEI Numarası,

Hattın gerçek sahibi olduğunu kanıtlar belge(Noter ya da Gsm Operatöründen alınabilir).

Kredi Kartıyla yapılan işlemlerde :

Ödeme yapanın kimlik fotokopisi, Kredi Kartının son bir aya ait ekstresi (Bankanın Kaşesi Olacak)

bir adet sabit telefon no aşağıdaki e-posta adresimize istiyoruz.

Hızla sonuca ulaşmak için başvuruya haklı bir gerekçe barındıran BİR DİLEKÇE (Islak İmzalı)

ile katılmak zorunludur.

VATANGAME gerektiğinde sizden ikametgah isteyebilir.

[email protected]

Dekont bilgileri tarafımıza yazıldığı ya da dekont taranmış şekilde bize e-maille yollanmış olsa bile VATANGAME gerekli gördüğünde sizden dekontun orijinalini kargo ücreti göndericiye ait olmak üzere mektup adresine kargo ya da mektup yoluyla isteyebilir.

f) VATANGAME GB (Oyun Parası) alışlarının ardından yapılan ödeme taleplerinde, talep edilen sayfada bulunan aktif masraflar gönderilecek olan bakiyeden düşülür.

g) Kullanıcı para talep ettiğinde verdiği hesap numarasının doğru olduğunu ve o bankaya ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Yanlış verilen hesap numaralarından VATANGAME sorumlu değildir. Hesabımıza geri dönen paralardan 10 Lira kesinti yapılır.

h) Kullanıcı, VATANGAME hesabındaki alış-verişin dışında kendisine geri para olarak isterse bakiyesinde bırakılan para 5 liranın altında olamaz.

i) Makbuzunuzu yani Bilgi İşlem Fişinizi almayı unutmayınız. Üzerinde yazan İşlem Kodu’nu bize bildirdiğiniz takdirde ödemeyi yaptığınızı kontrol edebiliriz. Dekontsuz kesinlikle teslimat yapılmaz, kaybetmeyiniz. Canlı destek hattından bizimle yapılan konuşmada operatörümüz bir suistimal hissederse ya da siz teslim edilmiş bir ürüne tek ödemeyle 2. kez sahip olmaya çalışırsanız; ödeme yapanın kimlik fotokopisi, dekontu, bir adet sabit telefon no ve durumu ayrıntılı bildiren ayrıntılı bir dilekçe (Islak imzalı) ile başvurmak zorundasınızdır.

j) Dekont bilgileri tarafımıza yazılı olarak iletilmiş ya da dekont taranmış şekilde bize e-maille yollanmış olsa bile gerekli gördüğünde VATANGAME sizden dekontun orijinalini kargo ücreti göndericiye ait olmak üzere mektup adresine kargo ya da mektup yoluyla isteyebilir.

k) Tüketici hakları iade kurallarında bir ürün keyfi olarak iade edilemez ve para geri alınamaz. Para iadeleri ancak ayıplı mal kapsamına girdiği takdirde geçerlidir. Ödemeler yalnızca alışveriş amaçlıdır. Kabul edilmelidir ki VATANGAME bir banka ya da banka benzeri kuruluş değildir. Ödeme ile eklenen bakiyeler kesinlikle iki tarafın da anlaşmazlığından ötürü olmadığı sürece Savcılık Onayı alınmadan iade edilmezler.

m ) Sitemize yapmış olduğunuz yüksek tutarlı ödemeleriniz veya nakit talep işlemlerinizde VATANGAME sizden ( Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport ve dekont ) bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebilir. 2) G2A üzerinden yapılan ödemeler ve Para İadesi; "Ek Şart ve Koşullar; EULA’lar Web sitemizde bir satın alma işlemi yapmak için G2A.COM Limited (bundan sonra “G2A Pay hizmet sağlayıcısı olarak anılacaktır) tarafından sağlanan G2A Pay hizmetlerini kullandığınızda satın alma işleminize ilişkin sorumluluk, satın aldığınız ürün size teslim edilene kadar G2A.COM Limited’e geçecektir. G2A Pay hizmet sağlayıcısı, desteğimizle birlikte, ödeme desteği ve ödemeyle bağlantılı müşteri desteğine ilişkin birincil sorumluluğu kabul eder. G2A Pay hizmetleri sağlayıcısı ve G2A Pay’in hizmetlerini kullanan müşteriler arasındaki şartlar ayrı anlaşmalar tarafından düzenlenir ve bu web sitesindeki Şartlara tabi değildir. G2A Pay hizmetleri sağlayıcısı kontrolü ile satın alma işlemi yapan müşterilerle ilgili olarak (i) G2A Pay hizmetleri sağlayıcısının Gizlilik Politikası tüm ödemeler için geçerli olmalı ve herhangi bir satın alma işleminden önce gözden geçirilmelidir, ve (ii) G2A Pay hizmetleri sağlayıcısının İade Politikası, alıcılara ilgili sağlayıcısı tarafından önceden açık bir bildirim yapılmadığı sürece, tüm ödemeler için geçerlidir. Ek olarak, bazı ürünlere ilişkin satın alma işlemi alışveriş yapanların; bizim veya G2A Pay hizmet sağlayıcılarından ziyade ürün sağlayıcısı tarafından belirlenmiş ek kurallar içerebilen bir veya daha fazla Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarını (veya “EULA’ları) kabul etmesini gerektirebilir. Kabul ettiğiniz herhangi bir EULA sizin için bağlayıcı olacaktır. Biz ve/veya web sitemizde G2A Pay hizmetlerini kullanarak ürünler satan kuruluşlar garanti, bakım, teknik veya ürün destek hizmetleri için öncelikli olarak sorumludurlar. Biz ve/veya web sitemizde ürün satan kuruşlar siparişlerin tamamlanması ve Son Kullanıcı Müşteri’nin kabul ettiği EULA’lara ilişkin yükümlülükler bakımından kullanıcılara karşı öncelikli olarak sorumludurlar. G2A Pay hizmetleri sağlayıcısı, ödemenizi kolaylaştırmaktan sorumludur. Ödeme hizmetleri sağlayıcıları ilişkinizden kaynaklanan ücretlere veya yerel gümrük yetkilileri ya da diğer düzenleyici kurumlar tarafından uygulanan vergilere bağlı olarak; seçtiğiniz ürünlerin satın alınması ve teslimine ilişkin tüm ücret, vergi veya diğer maliyetlerden sorumlusunuz. 7. Teslimat Süreleri

Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde VATANGAME tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri verilmektedir. (Bu süre en az 5 Dakika en fazla 72 Saat ile sınırlıdır.)

8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı; Teslim Edilen Oyun Paraları, Oyun içi Hizmet ve/ veya Hizmet Bedelleri’a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda VATANGAME yeni kod yollamakla yükümlü değildir.

b) Oyun Parası Siparişlerinizdeki oyun içinden kimse ile konuşulmaması gerektiğini VATANGAME sitesinde belirtilmektedir. Oyun içindeki dolandırıcıların kullanıcıları kandırması, alıcı nick’ine benzer nick’lerde char açarak GB beklemesi benzer nickler(rumuz) aracılığıyla dolandırılan kullanıcılar GB (oyun içi hizmet), oyun parası benzer nick’li dolandırıcıya verirse kendine benzer nick olduğunu belirtmediği için bundan VATANGAME değil kullanıcı doğrudan sorumludur.

c) Oyun Parası Siparişlerinizde kimi zaman dolandırıcıların size GB veya YANG (oyun parası)’yi teslim eden karakterimizin hesap ismine benzer hesap isimleri açarak (Örnek : AABBCC ile teslim ettiysek, dolandırıcı 44BBCC isimli bir karakter ile) teslimatımız sonrası sizden GB (oyun parası)’leri "Bir sorun oluştu, geri verin sonra tekrar alacaksınız" vb. yalanlarla geri isteyebilirler. Bu dolandırıcılık yöntemi ne yazık ki şu anda oyun parası dağıtıcılarının en büyük problemidir. Bu durumda kullanıcının kendi isteği ve özgür iradesi ile teslim ettikleri GB (oyun paraları)’den VATANGAME sorumlu değildir.

d) Pazar kurma noktası Knight Online’da ’USKO’ ve ’EUKO’ için ’Folk Village’de bankanın hemen yanındadır, Metin2’de ise Mavi Bayrak 1.köy Gardiyanın Hemen Yanındadır , Cabal’da ise Blood Ice Ch14 Officer Yanıdır. ( atlas serveri ch8 olmak üzere) Burada bulunmayan char’lar sonucunda başkasına ya da benzer nick’e teslim edilen GB (oyun parası, oyun içi hizmet)’lerden VATANGAME sorumlu değildir.

d) Eğer bir kod çalışmıyorsa incelenmesi için üretici firmaya gönderilir. Yanıt gelmesi en az 72 Saat en fazla 30 iş günü sonra olacaktır. Bu durumda müşteri beklemekle yükümlüdür.

f) Knight Online , Metin2 ve Cabal benzeri oyunlarda VATANGAME Oyun Parasını Teslimat yaptığını belirtiyorsa Teslimat gerçekleşmiş sayılmaktadır çünkü oyun içi sanal teslimat yapılmaktadır, Teslimat sonrası hesap banlanmalarından , engellenmelerinden , paranın kaybolmasından yok olmasından müşteri kendisi sorumludur. Bundan VATANGAME’yi sorumlu tutamaz.

g) Knight Online , Metin2 ve Cabal benzeri oyunlarda Oyun Parasını alabilmemiz için bazen sizden kullanıcı adı ve şifrenizi isteyebiliriz , aktarım süreci tamamlanana kadar Oyun paralarını hesabın içinden aldığımızı belirtip onaylayana kadar tüm sorumluluk size aittir. Teslimat sonrası hesap banlanmalarından,engellenmelerinden, kapatılmasından VATANGAME sorumlu değildir, Ürünü VATANGAME teslim aldıktan sonra satın aldığı ürünü başka bir müşteriye satana kadar, oyundan veya oyuncudan kaynaklı hesap banlanmalarından,engellenmelerinden, kapatılmasından VATANGAME sorumlu değildir, hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeme hakkına sahiptir.

h) Oyun parası alımında kullanıcıyerinde pazar kurmuş veya hazır bir şekilde beklediğini hem de ilk sipariş verdiğinde nick (rumuz) doğru olduğunu taahhüt etmiş sayılır hiçbir nedenle bu durum değiştirilemez ve sipariş iptal edilemez.

i) Rollback (Geri Püskürtme) Hk: Bazı durumlarda geçmişte de görüldüğü üzere Knight Online Oyunu ya da buna benzer oyun parası kullanan tüm oyunlarda, oyunun bir sunucusunda çıkan aksaklık neticesinde Knight Online GM (Game Master- Oyun Yöneticileri)’leri bazı yer değiştiren GB (oyun içi hizmet)’leri güvenlik gerekçesi ile eski karakterlere geri göndermiştir. Her zaman geri gelen GB (oyun paraları)’ler bizim elimize ulaşmıyor. VATANGAME Rollback benzeri durumlarda kesinlikle GB (oyun içi hizmeti) ya da para iadesi yapmayacaktır. GB (Oyun parası) bizden çıktıktan sonra satın alan oyuncuların sorumluluğuna geçmektedir. VATANGAME den GB (oyun paraları)’ler kullanıcılara geçtiği andan itibaren sorumluluk kullanıcıya aittir.

j) Oyun parası müşteri bize teslim ederken site fiyatlarının anlık değişimi, herhangi bir anlaşmazlık, vb. müşterinin cayması gibi durumlarda müşteri oyun paralarını geri isterse: (Biz ürün alıp para göndermeden ve alış-verişimiz tamamlanmadan) o ana kadar verilmiş olan ürünlerin bir kısmı işçilik ve hizmet bedeli olarak müşteri (satıcı) den kesilir. Bu oran %10’dan daha az olamaz.

k) VATANGAME kullanıcılardan Gold Bar (oyun parası) temin eder ve satın alır. Bunlar genelde Trade (ticaret) bazen de Merchant (pazar kurma) yolu ile gerçekleşir. VATANGAME trade ya da pazar ile ürün aldığında üzerine alabileceği en fazla miktar 21 GB (2.100.000.000 noah)’yi geçmemesi için kullanıcı ilk 21 GB’yi verdikten sonra charın dolu olduğunu ve üstündeki GB (oyun parası)’leri bankaya koymamız gerektiğini bize bildirmek zorundadır. Bildirmediği takdirde üzerimize alacağımız fazla GB (oyun parası)’ler eriyecektir ve bundan dolayı oluşabilecek zararlardan VATANGAME sorumlu değildir.

9. Gizlilik Politikası

9.1. Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?

a) Mali kontroller ve kimlik kontrolleri, sahtekârlığı önleme amaçlı kontroller, kara para aklaması ve kredi kontrolleri için.

b) Sorulara yanıt vermek ve geri bildirimler ile şikayetleri yanıtlamak da dahil olmak üzere müşteri hizmetleri için.

c) Hizmetlerimizin güvenliğini arttırmak için.

d) Hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek için.

9.2. Dolandırıcılığa Karşı Koruma

a) Ödeme almak istediğinizde, herhangi bir 3. şahıs banka hesabına ya da bir satıcının kendi hesap numarasına para gönderirken bir manipülasyonda bulunduğunuz şüphesine düşersek karşı tarafın şartlarına ve ilgili ödemenin türüne bağlı olarak adınız, adresiniz, mailiniz, telefon numaranız, IP adresiniz ve ikamet ettiğiniz adres/şehir/ülke gibi diğer kişisel bilgileri de, alıcıların ödeme sürecini iyileştirmek, ticari işlemlerle ödemelerin mutabakatını yapmak veya dolandırıcılığı ya da kara para aklanmasını önlemeye yönelik kendi denetimlerini gerçekleştirmek amacıyla ilgili mercilere gönderebiliriz.

b) VATANGAME, Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. VATANGAME, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesi gibi durumlar dışında, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

9.3. Kara Para Aklamaya Karşı Koruma

a) Ne yapmam isteniyor?

Kimliğinizi ve diğer kişisel bilgilerinizi doğrulamanız istenebilir. VATANGAME, kimliğinizi kanıtlamanız ve banka hesap numaranız ile ilişkilendirmeniz için özel bir doğrulama yöntemine sizi tabi tutabilir. Ödeme sistemimizin güvenilirliğini korumak için, VATANGAME hesabınız, kullanıcı statünüze göre, periyodik işlem limitlerine tabi tutulabilir.

b) Ne zaman?

İster yeni kullanıcı olarak başvuruyor olun, ister bir süredir kullanıcı olun; kimliğinizi doğrulamanız istenebilir. Kimlik doğrulama sistemimiz sizin için herhangi bir zahmeti en aza indirecek şekilde tasarlanmış olsa da, doğrulama işleminin tamamlanması birkaç gün alabilir.

c) Niçin?

Suçlar ve terörizmin nakit paraya ihtiyacı var. Suç işleyenler, dolandırıcılık, kumar, hırsızlık gibi işlerden elde ettikleri ’kirli’ nakit paraları, sahte kimlikler kullanarak veya sizler gibi suçsuz insanların isimlerini alarak temiz paraya dönüştürüyor. İnsanların söyledikleri gibi kim olduklarını kanıtlamaları, suçlar ve terörizmle mücadele için gereklidir. Bu hiçbir şekilde şüphenin size düştüğü anlamına gelmez. Kimliğinizle ilgili bilgiler gizli tutulur ve kimliğinizin hileli kullanılmasının önlenmesine yardımcı olur.

d) Kimleri ilgilendirir ?

Bulunduğunuz ülkenin yasaları ve finansal hizmetlerle ilgilenen bütün kuruluşlar. Bunların hepsi, mali suçların önlenmesinde uluslararası çabaların bir parçası olarak, finansal suçların yayılmasını durdurma kararlılığında birleşiyor ve hepimizi suç ve terörizme karşı korumuş oluyor.

 

 

 

 

10. Diğer Hükümler

10.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (VATANGAME ‘in telif haklarına tabi çalışmalar) VATANGAME ‘e ait olarak ve/veya VATANGAME tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, VATANGAME bilgilerini ve VATANGAME’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ya da başkasının VATANGAME’in Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı VATANGAME’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) VATANGAME’in, VATANGAME bilgileri, VATANGAME telif haklarına tabi çalışmalar, VATANGAME ticari markaları, VATANGAME ticari görünümü veya Site aracılığıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-How’a yönelik tüm hakları saklıdır.

10.2. Sözleşme Değişiklikleri

VATANGAME, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler,

aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10.3. Mücbir Sebepler

Hukuken ’mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, VATANGAME, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, VATANGAME için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için VATANGAME’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

VATANGAME, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, VATANGAME’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,

b) Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması,

c) Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

11. SÖZLEŞME EKLERİ

EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI

VATANGAME olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.

a) VATANGAME ‘e verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler; onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, VATANGAME sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, VATANGAME dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcı’nın, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde VATANGAME’e bildirebilirsiniz. VATANGAME ‘e vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

d) Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, IP sabitleme ve giriş IP’si tutma gibi işlemler unutmayın ki VATANGAME müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. Örnek: TC Kimlik numaranızı giriniz. Kullanıcı burada TC Kimlik algoritması ile uyuşan benzer bir yanıt yazabilir. Unutmayın ki bankaların sizlere sorduğu; "Annenizin evlenmeden önceki soyadını giriniz" sorusunun yanıtı da yalnızca bir şifre-parola ikilemidir ve farklı bir bilgiyi ilk olarak bankaya kaydettikten sonra bile unutmazsanız aynı bilgiyle işlemlerinizi yürütebilirsiniz (bu yanıt gerçekten annenizin evlenmeden önceki soyadı olmasa bile). VATANGAME burada sorduğu soruyla kullanıcının gerçek bir gizli sorusunu öğrenmeyi asla amaç edinmez. Bu bilgilere Gizlilik Politikası ve şifreleme yöntemi gereği VATANGAME çalışanları dahi erişemez. Sitemiz içeriğindeki bilgiler/bilgileriniz Hacker Safe - McAfee SECURE® tarafından korunmaktadır. VATANGAME bu bilginizi hiçbir kurum ile paylaşılamayacağını garanti eder. Buraya gerçek bir bilgi girmek yerine aldatıcı bir yanıt yazamayan kullanıcıların yaşayacağı sorunlardan VATANGAME sorumlu tutulamaz.

e) VATANGAME gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. İADE ŞARTLARI

Alıcı satın almış olduğu ürünün kendisine veya gösterdiği kişiye teslimini takip eden yedi (7) gün içerisinde, söz konusu ürünün iadesi için şirketimize e-posta msn (anlık ileti programları), site online destek ya da telefon aracılığı ile başvuruda bulunmak ve ürünün kullanılmamış olması şartı aranmak sureti ile ürünün iadesini talep edebilir.

Online oyun içindeki teslimatlar ile ilgili iade şartlarında o günkü alış fiyatları geçerlidir.

Buna ek olarak bahsi geçen ürünün iade bedeli; alıcı tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden tarafımızca ortalama yedi (7) iş günü içerisinde alıcıya sunulacaktır.

Almış olduğunuz E-Pin tamamen kuruluşunuza ya da şahsınıza ait olup firmamız tarafından sadece aracılığı yapılmakta ve kısmen teknik destek tarafınıza sağlanmaktadır. Almış olduğunuz E-Pin ile ilgili herhangi bir teknik aksaklık dışında kesinlikle iade kabul edilmemektedir.

13. GİZLİLİK İLKELERİ VE POLİTİKASI

Gizlilik ilkemiz kullanıcı sözleşmemizde mevcuttur.

Hizmet Sözleşmemiz Kullanıcı Sözleşmemizde mevcuttur.

 

 

 

Oyun İçi Hizmet: Item, skin, char, gold bar (altın külçe/oyun parası) vb. oyun içi materyallerin tümü, bundan böyle bu sözleşmede Oyun İçi Hizmet olarak anılacaktır.

Taraflar

1) Market: Alıcı ve Satıcı arasında köprü kurarak Oyun İçi Hizmet; item, skin, char, gold bar (altın külçe/oyun parası) vb. oyun içi materyallerin tümünün aracılık hizmetlerini yürüten Serbest Liman ve Bölge  Gazimağusa / KKTC adresinde mukim VTN Bilişim Hizmetleri LTD. ŞTİ. ’ne ait LTvatangame.com domaini üzerinde bulunan pazar yeri, bundan böyle bu sözleşmede Market olarak anılacaktır.

2) Satıcı: Markete Oyun İçi Hizmet; item, char, gold bar (altın külçe/oyun parası) vb. oyun içi materyallerin tümüyle ilgili bilgileri, resimlerin tanıtım sayfalarını yaratarak, onları müşterilerine/müşterilerimize ulaştıran her nevi 3. şahıs veya şahıslar bundan böyle bu sözleşmede Satıcı olarak anılacaktır.

3) Alıcı: Marketten Oyun İçi Hizmet; item, char, gold bar (altın külçe/oyun parası) vb. oyun içi materyallerin tümünü teslim alacak her nevi şahıs veya şahıslar bundan böyle bu sözleşmede Alıcı olarak anılacaktır.

SATICI

1) SATICI’nın ilan olarak eklediği OYUN İÇİ HİZMET satıldığı takdirde, ALICI tarafından teslim alınması için 1 saati olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2) SATICI; koyduğu OYUN İÇİ HİZMET’in o kategoride, doğru servera ait olduğunu, ilan açıklamasında ve yorumlarda yazdığı bilgilerin birebir doğru olduğunu, OYUN İÇİ HİZMET özelliklerinin sistemimize eklediği fotoğrafdakiler ile aynı olduğunu, açıklamasında belirttiği tüm özellikleri eksiksiz barındırdığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3) SATICI, MARKET’te satmak istediği OYUN İÇİ HİZMET’i ilan olarak eklediği an, MARKET ile SATICI arasındaki köprü ve sorumluluk başlamış olur. SATICI o an hali hazırda olan OYUN İÇİ HİZMET’i sattığı ana kadar geçen zaman diliminde MARKET sitesine yaptığı tüm giriş(login)’lerde Proxy kullanmadığını, MARKET sitesine bilgi olarak girdiği adresin dışında bir adresten giriş yapmadığını, üyelik girişindeki bilgileri kimse ile paylaşmadığını, hesabının güvenliğinin kendisine ait olduğunu ve OYUN İÇİ HİZMET’i teslim etmek üzere oyuna soktuğu karakterinde de bu kurallara uyduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4) SATICI; OYUN İÇİ HİZMET’i MARKET sitesine eklediğinde cep telefonu ile ONAYLI üye olmak zorundadır. Cep telefonu onaylı olsun olmasın OYUN İÇİ HİZMET’in satıldığı andan itibaren en hızlı şekilde login olarak OYUN İÇİ HİZMET’i teslim etmek zorundadır. Bu süre 1 saati geçemez.

5) SATICI; satılmış ve teslimat bekleyen ilanının üzerinde fiyat değişikliği, server değişikliği ve içerik değişikliği asla yapamaz. Bu nedenle hatalı yazılan fiyatlar, hatalı yazılan ilan açıklaması ve server tamamen satıcının sorumluluğunda olup, ilanda yazan fiyat ve özelliklerdeki OYUN İÇİ HİZMET’i teslim etmek durumundadır. Aksi halde satıcı MARKET üzerinde sınırsız olarak ilan yasağı alacaktır.

6) SATICI; OYUN İÇİ HİZMET’ini bir şekilde kaybeder ya da elinde olmayan nedenlerden çaldırırsa, ilanı satılmadan önce MARKET’ten silmesi gerekmektedir. SATICI’nın elinde olmayan ancak satılan ilanlar, başarısız teslimat olarak nitelendirilecek ve satıcıya olumsuz puan verilecektir. Bu olumsuz puanlar satıcının teslimat başarı yüzdesini belirleyecek olup, başarı oranı düşük satıcılar MARKET’ten sınırsız olarak uzaklaştırılacaktır.

7) SATICI; ilanla ilgili bilgilerini kendisine MARKET tarafından uyarı gitsin, gitmesin her 7 günde bir MARKET sitesine giriş yaparak(login olarak) OYUN İÇİ HİZMET’teki bilgilerinin güncel olduğunu onaylamak zorunda olduğunu, aksi halde iteminin sorgusuz, sualsiz yayından kaldırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8) SATICI; OYUN İÇİ HİZMET’i sattığı andan itibaren 30 gün boyunca OYUN İÇİ HİZMET’in çalıntı çıkması ya da illegal olması gibi nedenlerden kullanıcı üzerinden oyun yöneticileri tarafından geri alınması ve/veya kullanıcının karakterinin banlaması gibi tüm durumlardan doğrudan sorumlu olup, maddi manevi tüm mağduriyeti karşılayacağını, SATICI MARKET sitesine verdiği tüm şahsi bilgilerinin mahkeme sürecini hızlandırması açısından adli makamlarla ivedi şekilde paylaşılacağını bildiğini ve razı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9) SATICI; MARKET’e eklediği OYUN İÇİ HİZMET’lerin satılmasından elde edilen gelirin %100 ünün MARKET hesaplarına geçirileceğini item tutarına göre sitenin belirlemiş olduğu komisyon tutarını ve belirlenen yüzdesini (% 20, %15, %12, %10) kesintiye uğradıktan sonra kendi banka hesaplarınaeft işlem ücreti kesintisi sonrasında gönderileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. MARKET, komisyon oranını işbu sözleşmede bahsedilen diğer taraflara bildirmeksizin değiştirme hakkını elinde tutar.

10) SATICI; güvenlik ve gerekli incelemeler adına gerektiği durumlarda parasının 72 saate kadar MARKET hesaplarında tutulacağına, MARKET tarafından istenen kimlik fotokopisi, ikametgah, sabit bir telefon, cep telefonunun kendisine ait olduğunu kanıtlayan sahiplik belgesi vs. evrakları anında temin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11) SATICI; koyduğu OYUN İÇİ HİZMET ile ilgili çıkabilecek tüm sorunlarda ürünü satıldığında: telefonuna, mail adresine ulaşılamaması, OYUN İÇİ HİZMET ilanındaki değişikliklerde site ilanını güncel tutmaması, banlandığı durumlarda OYUN İÇİ HİZMET ilanına güncelleme uygulamaması, yanlış server, yanlış OYUN İÇİ HİZMET, yanlış açıklama ve yanlış resim gibi durumların tamamından sorumlu olması nedeniyle, MARKET tarafından SATICI notunun (kategori/sınıf) düşürüleceğini, eski ve yeni tüm ilanlarının güvensiz olarak kabul edilebileceğini ve gerektiği durumlarda 1 ay ya da sınırsız süreyle siteye yeni ilan vermesinin MARKET tarafından engellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12) SATICI; kendi hesabı dışında, başka bir kullanıcı hesabı ile (arkadaşı, ortağı) sisteme asla login olamayacağını, bu durumdaki tüm mağduriyetten 2 ismin de birlikte sorumlu olduğunu her 2 şahıs da kabul, beyan ve taahhüt eder.

13) Oyunda zaman zaman oluşan aksaklıklar sonucunda GM(Game Master)ler tarafından belli bir zamana geri alma(rollback) işlemi uygulanabiliyor. Bu durumda SATICInın bize herhangi bir tarih ve zamanda sattığı ve parasını tahsil ettiği bir OYUN İÇİ HİZMET; oyun geri bir zamana döndürüldüğü için SATICIya (SATICI karakterine) oyun yöneticileri tarafından gayrı ihtiyari geri veriliyor. SATICI bu durumda OYUN İÇİ HİZMET’i, MARKET’e geri teslim etmez ise yasal olarak dolandırıcılık sıfatıyla hakkında dava açılacaktır. Bu anlaşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri MARKET adına yetkilidir.

14) SATICI; Emanete bıraktığı ve muhtemelen dupe ya da stolen olan iteminin silinmesi, rollback’e (geri döndürme) maruz kalması, emanete bıraktığı charın banlanması durumunda sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15) SATICI; Emanete bıraktığı itemin MARKET tarafından ALICIya çeşitli nedenlerden dolayı teslim edilememesinden dolayı itemini geri almakla yükümlüdür. Almaması nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerden SATICI kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) SATICI istendiği takdirde doğru kimliğe sahip olup olmadığının kanıtlanması için CANLI VİDEO BAĞLANTISI yoluyla ekrana kimliğini göstermekle yükümlüdür. d) SATICI mobil hesaplarını bağladığı Google, Google+, Gmail hesaplarını hiçbir nedenle Google ile yazışarak geri almayacağını aldığı takdirde 5000 $ (Beşbin Amerikan Doları) tazminat ödemekle yükümlüdür.

e) SATICI istendiği takdirde kendisine gönderilen bu sözleşmeyi ıslak imza ile imzalayarak MARKET’e kargo yoluyla göndermekle yükümlüdür. f) MARKET gerektiği durumlarda SATICI’dan ikametgahın orijinalini posta veya kargo yoluyla adresine isteyebilir; SATICI göndermekle yükümlüdür.     SATICI bunu temin etmekle yükümlüdür.

16) SATICI; MARKET’e satılmak üzere bıraktığı Ring’in açıklamadaki özelliklere harfiyen uyduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ringi teslim aldığında kontrol etmesi için 15 dakika zamanı olacaktır. Süre sonunda ALICI onay vermez ve karakterde olumsuz bir durum olduğunu belirtir ya da belirtilenden farklı bir ürün teslim aldığını bildirirse RİNG kırma masrafı SATICI tarafından yeniden karşılanır. Çöpten alınması için bırakılan itemler ücretlendirme kapsamına girmezler, eğer itemli char satıyorsanız öncelikle bu itemleri bize teslim edebilir daha sonra karakteri ring haline getirip ikinci bir işlemle ringi teslim edebilirsiniz. USKO serverlarında çöpten alınamayan quest, itemlerden  dolayı ALICI ve SATICI, MARKET’i asla sorumlu tutamaz. Çöpte item olduğu iddiaa edilen ilanlar onaylansa bile içerisinden item çıkmama durumunda firmamız sorumlu değildir. Ayrıca işlem, “SATICI tarafından iptal edildi” olarak işaretlenir ve SATICI hanesine olumsuz puan olarak düşer.

17) SATICI; siteye OYUN İÇİ HİZMET fotoğraflarını eklerken MARKET farklı bir domain ya da sunucu üzerinde bu resimleri barındırabilir. SATICI’nın fotoğrafın doğruluğu üzerindeki sorumluluğu ve tüm sözleşme kuralları, tıpkı MARKET sunucusuna yüklüyormuşcasına aynen geçerlidir.

18) MARKET emanet uygulaması sadece VGO skinleri için geçerlidir. CSGO, DOTA2, H1Z1, TF2 skinleri için SATICI’lar sadece ilan ekleyebilirler. Yayındaki ilanlar satılırsa; SATICI’ya sms ve canlı destek üzerinden bilgi verilir. SATICI 1 saat içerisinde canlı desteğe bağlanarak satılan OYUN İÇİ HİZMET’i teslim etmelidir. İşbu sözleşmede de özellikle belirtildiği gibi tarafınıza gelecek sahte sms’ler, sahte botlar ile yapacağınız işlemlerden kesinlikle MARKET(VatanGame.com)sorumlu tutulamaz. SATICI ve ALICI; bir teslimatın başlangıcından tamamlanmasına kadar  geçen sürede tek iletişim kanalının MARKET canlı desteği olduğunu bildiğini; oyun içi, forum, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan iletişimlerin MARKET ile ilgili olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

19) SATICI; sitedeki VGO Skin/KEY ilanı otomatik yayınlama ve teslimat hizmeti olan ByRobot Emanet’i kullandığı an şartlarını kabul etmiş sayılır. ByRoBot’a emanet edilen VGO Skin/Key’lerin emanet edildiği ByRobot envanterlerinde ban, hesapların boşaltılması, bug v.b. oluşabilecek olumsuz durumlarda VatanGame sorumlu değildir ve SATICI teslim ettiği skinlerin akıbetleri hakkında Vatangame’i mesul tutamaz. Olası bir ban, bug, hesapların boşaltılması durumunda Vatangame herhangi bir zarar karşılamak ile yükümlük değildir. Satıcı bu kuralı kabul ederek Skin/Key’lerini teslim ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20) SATICI; satmak istediği ürünü, steam pazarında değerinden fazlasına birkaç kez al-sat yaparak ürünün steam analiz değerini yükseltemez. Steam analiz değerini yükseltmek için yapılan bu tür hamlelerde tüm sorumluluk satıcıya ait olup, MARKET herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Aynı zamanda eklediği OYUN İÇİ HİZMET’in değerinin doğru olduğunu ve ALICI teslim aldıktan sonra değerinin hatalı olduğu ile ilgili tüm iletişimlerden SATICI birebir sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

21) SATICI; CSGO skin teslimatlarında satılan Float değerindeki ürünü teslim etmelidir. Float değerinin hatalı olmasından doğrudan SATICI sorumlu tutulacak olup, ALICI’nın mağduriyetini gidermek de yine SATICI sorumluluğundadır.

ALICI

1) ALICI; OYUN İÇİ HİZMETi teslim aldığı andan itibaren sorumluluk kendisindedir. Ban, hack ve silinme gibi durumlarda , MARKET’i sorumlu tutamaz.

2) ALICI; OYUN İÇİ HİZMET’i satın aldığı an MARKET SATICI’ya ulaşmaya çalışacaktır. ALICI; SATICI’ya ulaşılması için geçen süre 1 saat dolmadan üründen cayamaz ya da değiştiremez. 1 saat sonunda iptal kararı ya da 24 saate kadar bekleme hakkı tamamen ALICI’ya aittir.

a) CS:GO, DOTA2 H1Z1 ve TF2 skin satışlarında, SATICI’ya ulaşılması için belirlenen süre 1 saattir. 1 saati geçen tüm işlemlerde iptal kararı ya da 24 saate kadar bekleme hakkı tamamen ALICI’ya aittir.

3) ALICI; OYUN İÇİ HİZMETi trade/ticaret ile MARKET taşıyıcı charı üzerinden MARKETin nick verdiği o anki herhangi bir ID alabilir. Kendi charı üzerine geçmek üzere gördüğü an OYUN İÇİ HİZMET’i bizimle canlı destekten yazışarak onaylamadan teslim edilmez. Bu onaydan sonra ALICI: "OYUN İÇİ HİZMETi almadım." ya da "Aldığım OYUN İÇİ HİZMET bu değildi." dese dahi OYUN İÇİ HİZMET ALICI sorumluluğu kendisine geçmiştir. MARKET’e geri teslim edemez.

4) ALICI; kendi hesabı dışında, başka bir kullanıcı hesabı ile (arkadaşı, ortağı) sisteme asla login olamayacağını, bu durumdaki tüm mağduriyetten 2 ismin de birlikte sorumlu olduğunu her iki şahıs da kabul, beyan ve taahhüt eder.

5) Oyunda zaman zaman oluşan aksaklıklar sonucunda GM(Game Master)ler tarafından belli bir zamana geri alma(rollback) işlemi uygulanabiliyor. Bu durumda ALICI’nın bizden herhangi bir tarih ve zamanda satın aldığı ve parasını tahsil ettiğimiz bir OYUN İÇİ HİZMET; oyun geri bir zamana döndürüldüğü için SATICI’ya(SATICI karakterine) oyun yöneticileri tarafından gayrı ihtiyari geri veriliyor. ALICI bu durumda SATICIsının OYUN İÇİ HİZMETi MARKET’e geri teslim etmesini beklemek durumundadır. MARKET’e bu durumdan dolayı tazminat davası açamaz. SATICI inisiyatif gösteremez ise, MARKET kendi ve ALICI adına yasal haklarını arayacaktır. Bu anlaşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri MARKET adına yetkilidir.

6) Bir skin/item’in oyun içerisindeki değerini kontrol etmek tamamen ALICI sorumluluğundadır. ALICI, satın aldığı skinin pazardaki değerinin hatalı olduğu ile ilgili MARKET’i asla sorumlu tutamaz. Satın almadan önce pazar değerini bildiğini ve satıcının kendi istediği fiyat ile ilan eklediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MARKET 1) Yukarıdaki şartlara uyulmaması halinde doğabilecek ihtilaflarda Eskişehir Mahkemeleri MARKET adına yetkilidir.

 

Hızlı
Teslimat

7 gün 24 saat alış ve satış işlemleriniz anında gerçekleşir.

Güvenli
Alışveriş

3D ve SSL güvencesiyle dilediğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz.

Uygun
Fiyat

İndirimli ve en uygun fiyatlarla alışverişin keyfini sizde çıkarın.

Müşteri
Memnuniyeti

Müşterilerimize kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Oyuncu Mağazası Sepet (0) Bakiye Yükle İlan Ekle Canlı Destek