Kullanıcı Sözleşmesi
Yetkili Satıcı
1000 TL değerindeki İnstagram çekilişimize katılmak için tıklayın! Son tarih 29 Ekim!
Bakiye Ekle

Kullanıcı Sözleşmesi


                                                                                                                           KULLANICI SÖZLEŞMESİ                                                                               

Bu MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Sitemize üye olarak, kullanıcı Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş oluyorsunuz. 1. Taraflar İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ile Siteye üye olan kullanıcı bu sözleşmeyi onaylar ve kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Site’ ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 2. Tanımlar Kullanıcı: Site’ ye üye olan ve Site’ de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi. Site: www.vatangame.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD Hizmetleri tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler 3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site’ de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site’ ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 5. Hak ve Yükümlülükler 5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site’ deki hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ’ in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ’ dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. c) Kullanıcıların VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ’ in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. d) Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD , Kullanıcılar tarafından VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ’ a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. e) Kullanıcılar, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ' in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. f) VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ' in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’ yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD , Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri, faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 5.1.1 Satıcı olarak; a. ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu, b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini, c. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu, d. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın Vatangame.com' a işbu sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisarı ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu, e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini (Teslimatı yurtdışından yapılacak olan ürünlerde gümrük vergisi ve harçları Alıcı'nın sorumluluğunda olduğu yönünde düzenlemeler yapılabilecektir.), f. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, Kabul etmektesiniz. 5.2. VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ' un Hak ve Yükümlülükleri a) VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD , Site' de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD , bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. b) VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD, Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu linkler, Kullanıcılar a sadece referans kolaylığı nedeniyle VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ' un herhangi bir sorumluluğu yoktur. c) VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD , Site' de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. d) VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD , Site' de sağlanan hizmetler kapsamında Kullanıcılar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. e) Kullanıcılar ve VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. f) VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme hakkı vardır. g) VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD , kullanıcıların bilgilerinde değişiklik yapmak istemeleri halinde, güvenlik gereği kimlik isteme hakkına sahiptir. h) VATANGAME.COM’ a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, VATANGAME.COM’ a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, VATANGAME.COM iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece VATANGAME.COM iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS,Görüntülü görüşme  vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve VATANGAME.COM iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye kişisel verileri koruma adresinden ulaşabilir. VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD , 18 yaşını doldurmamış kullanıcılardan ebeveyn kimlik ve iletişim bilgilerini talep etme hakkını saklı tutar. 6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir. VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını (tamamını değil burada amaç ödeme yapanın gerçek kişi olduğundan emin olmak maskeli olarak  isteme) , ödeme yapılan kart bilgilerini isteme  (ödeme yapılan kartın son dört hanesini  maskeli olarak  isteme) , görüntülü konuşma ile karşılıklı kimliğin yada kullanılan ödeme aracının tamamını olmasada bu kişiye ait olduğunu teyit edecek kadar görmek isteme hakkı vardır. VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD üzerinden satın alınan Epin - Digital kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez. Kullanıcılar site içerisinde alışveriş yapmadan önce cep telefonu ile doğrulama yapmak zorundadır. VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD kredi kartı ve banka ödemelerinde 3. parti firmalar ile çalışmaktadır. Kredi kartı bilgileri kesinlikle VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD tarafından görülmez ve saklanmaz. Kredi kartı onay ve risk süreçleri tamamen 3. parti firmalara aittir. Bu ödemelere ilişkin banka komisyonu, kullanıcıların ödemeleri sırasında VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTDtarafından karşılanır, iadelerde ise kesintiler kullanıcıya yansıtılır. Fakat satın alınan ürün veya hizmetin teslim edilememesi gibi durumlarda VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD iade kesintilerini de karşılayabilmektedir. VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ödemesi yapan her kullanıcı bunu kabul etmiş sayılır. Stoklarda sorun olması halinde paranız, kredinizde VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD tarafından tutulmakta ancak istendiğinde, alıcı tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden (Banka, Kredi Kartı) ödeme yapan kişi adına geri iade edilebilmektedir. Bu iade sadece işlem yapılan ödeme kanalıyla yapılabilmektedir. Bazı ödeme kanallarında iade yapılamamaktadır. ( Mobil ödeme, G2A Pay, GPay, Western Union, Papara) İade taleplerinizi ödeme bildirimi geçtiğiniz gün itibariyle 14 gün içinde yapabilirsiniz.14 günü geçen ödemelerin iadesi talep edilememektedir. PAYTR İadeler yatırılan tutar üzerinden gerçekleşmektedir. Kısmi iade yapılamamaktadır. Bakiye iade işlemlerinde sitede para çekme sayfasında VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTDtarafından belirlenen ücretin çekilen tutardan kesileceğini kullanıcı kabul etmiş sayılır.Bakiyenizin iade edilebilmesi için siteye yatırım yaptığınız miktardan az miktarda bakiyenizin olmaması gerekiyor. Eğer harcama yapıldıysa iade edilemez . Kullanıcı kredi kartı mobil ya da banka yatırımlarında sitesindeki parayla ürün satın alarak bunu bize tekrar geri satmak suretiyle para talep ederse bunun için paranın dinlendirilmesi ve bekleme süresi en az 2 İş Günüdür. Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTDmesul değildir. Site içerisinde kazanan bonusların kullanım süresi 1 senedir. Kullanılmayan bonuslar senenin son günü silinecektir. 7. Teslimat Süreleri Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir. 8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı, Teslim Edilen Oyun Paraları ve Oyun İçi Riskler a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD yeni kod yollamakla yükümlü değildir. b) Hatalı bildiren ürünler VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar irtibata geçilerek araştırılır sonuca bağlanır kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para iadesi yapılır veya yenisi ile değirilir. d) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD Sorumlu değildir. Satış yaptığımız oyunların resmi sahibi değil sadece Resmi Distribütörü olduğumuz için oyun içerisinde doğabilecek sıkıntılarda müdahalemiz bulunmamaktadır. Oyun hizmeti satın alan kullanıcıların hesapları askıya alınabilir. Firmamız bu tip durumlarda sorumluluk kabul etmemektedir, sorumluluk tamamen oyunculardadır. 9. Yanlış Tanıtılan ürünler Kullanıcı aldığı ürünlerde VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD web sitesi yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  koşulsuz şartsız ürünü iade alır ya para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder doğabilecek fiyat farkları VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  tarafından karşılanır Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan İade almaz ve VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD hiçbir sorumluk kabul etmez. 10. Vergilendirme VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD , Kullanıcılara ilişkin bütün işlemleri TÜRKİYE sınırları içerisinde yapmaktadır. Aldığınız her kod ve her işlem o firma adına satılan kodların ARACILIK işlemleri kapsamaktadır TÜRKİYE dışındaki her ülke kendi ülkesindeki vergi konuna uymak zorundadır. 11. Diğer Hükümler 11.1. Fikri Mülkiyet Hakları a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  ' in telif haklarına tabi çalışmalar) VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ' a ait olarak ve/veya VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  hizmetlerini, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD bilgilerini ve VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD 'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ' in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD' den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. b) VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ' in, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD hizmetleri, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD bilgileri,VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD telif haklarına tabi çalışmalar, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  ticari markaları, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 11.2. Sözleşme Değişiklikleri VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’ de ilan etmek suretiyle değirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanlar ile değiştirilemez. 11.3. Mücbir Sebepler Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD , işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  ' dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Manisa Mahkemeleri ve Manisa İcra Daireleri yetkilidir. 11.5. Sözleşmenin Feshi İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD , Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle,VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  ' in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması, b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması, 12. SÖZLEŞME EKLERİ EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık. a) VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  ' e verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD . sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değirmesi mümkün değildir. c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  ' e bildirebilirsiniz. VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  ' e vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz. d) Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, ip sabitleme ve giriş ip si tutma gibi işlemler unutmayınız ki VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. 'in siz değerli müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Manisa Kaza Mahkemeleri yetkilidir. MGM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş İPTAL ve İADE KOŞULLARI 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unda yer aldığı üzere orjinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünler ile tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir oyun, yazılım, teslimatı dijital ortamda yapılan ürünler ve programların iadesi kabul edilmemektedir. Bunun dışındaki iade talepleriniz için, sipariş ettiğiniz ürünü teslim aldıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı iade etmek istediğinizde izlemeniz gereken yol ve bilmeniz gerekenler şu şekildedir: İadeniz onaylandıktan sonra, İadeniz onaylanmasının ardından size iadeniz ile ilgili durum bilgisini mail ile bildirilmektedir ve ürün bedelinizin geri ödemesi yapılmaktadır. Kredi kartınıza yapılan geri iadenin ekstrenize yansıması, bankanızın süreç ve uygulamalarına bağlı olarak ortalama iki, üç hafta sürebilmektedir. Bu süreç her bankanın kendine özel uygulaması olup, firmamızın bu sürece herhangi bir müdahale hakkı bulunmamaktadır. İade işleminizin kredi kartı ekstrenize yansımasında yaşanan gecikme ile ilgili bankanızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. CAYMA HAKKI DIŞINDAKİ İADE İŞLEMLERİ Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya dijital ortam üzerinde teslim edilen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürünleri satın alırken ürün açıklamaları iyice okumak ve doğru ürünü almak müşterinin sorumluluğundadır. Ürünün nasıl kullanılması gerektiği birçok üründe yardım sayfalarında yer almaktadır. Fakat ürünün kullanımını bilmek ve uygulamak müşterinin sorumluluğunda olan bir durumdur. Sebebi yanlış alım, yetersiz inceleme, eksik bilgi veya yanlış platform kaynaklı olan alışverişlerin iadesi veya iptali yapılamamaktadır. ***Dijital olarak teslim edilen ürün ve hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler cayma hakkının istisnalarını oluşturduğundan, işbu sözleşme Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde düzenlenen, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin kullanabileceği cayma hakkı kapsamında yer almamaktadır. Hatalı bildirilen ürünler için, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD tarafından 15 iş gününde yetkili firmalar ile irtibata geçilerek araştırılır ve sonuca bağlanır. Kargolu gönderilen ürünlerde Tüketicinin "Sebep Göstermeksizin Cayma Hakkı" sadece bahsi geçen alışveriş gerçekleştirdikten sonraki 14 gün içerisinde iade talebi bildirilen ürünlerin geri alımı için geçerlidir. 14 günü aşan sürelerde iade kabul edilmemektedir. Özel Koşullar Siparişiniz teslim edildiğinde, kargo yetkilisi eşliğinde paketinizi açmalı ürününüzü kontrol etmelisiniz. Özellikle ezilmiş, yırtılmış, açılmış veya ıslanmış paketlerde bunu yapmanız çok daha önem kazanmaktadır. Beklenmedik bir durumda, sorunlu ürünle karşılaşırsanız paketi teslim almayıp kargo yetkilisine tutanak tutturarak kargo şirketi tarafından tarafımıza iade edilmesini sağlamanız gerekmektedir. Yanlış Tanıtılan ürünler Kullanıcı aldığı ürünlerde VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. web sitesi yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. koşulsuz şartsız ürünü iade alır ya para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder doğabilecek fiyat farkları VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  tarafından karşılanır Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan İade almaz ve VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  hiçbir sorumluk kabul etmez. Orijinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.Siteye satılan razer ürünlerinde kullanıcı sadece sisteme kayıt ettiği T.C. kimlik numarasına bağlı banka hesabına çekim talebi oluşturabilir ve T.C. bilgileri sıfırlanmaz. Müşteri, ürünü teslim aldığı andaki durumu ile geri vermekle ve kullanımdan kaynaklanan ticari kaybı ödemekle yükümlüdür. İade Kapsamı Dışındaki Ürünler Oyun lansmanı, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü gibi belirli günlere yönelik müşteriye özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamaktadır. VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD . üzerinden satın alınan Epin - Digital kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez. Gizlilik Politikası VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD . olarak bu politika kişisel verilerinizi ne şekilde edineceğimizi, kayıt edeceğimizi, kullanacağımızı ve koruyacağımızı tarif eder.VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD olarak kullanılmış/problemli bir kod olması durumunda alınan kod üretici firmaya gönderilir ve 14 gün işlem süresi vardır . Bu süreçte yapılabilecek işlem firma yanıtının beklenmesidir. VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  ‘in istediği zaman bu politikayı web sitesinde yayınlayarak değirme hakkı vardır. Bilgilerin Edinilmesi Aktarılan veya VATANGAME.com tarafından edinilen bilgilerin türü VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  ile ilgili ilişkisine göre farklılık gösterir. VATANGAME.com ‘un Ziyaret Edilmesi VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD . , üzerinden internete girdiğiniz domain ve host bilgilerinizi, bilgisayarınızın internet protokol adresini veya internet sağlayıcısı ile istatistikî web sitesi verilerinizi edinebilir. Bu bilgiler güvenlik nedeniyle edinildikleri gibi şirket web sitesinin verimliliğinin değerlendirilmesi için de edinilirler. Bu amaçla değişik yerlerde Cookieleri kullanıyoruz. Bu cookieler hizmetimizi daha kullanıcı dostu, verimli ve güvenli hale getirme amacına hizmet ediyor. Cookieler bilgisayarınızda kalan ve tarayıcında kayıt edilen küçük metin dosyalarıdır. Kalıcı cookieleri geçmişte bilgisayarınız ile bizim aramızda bir iletişimin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için kullanıyoruz.Serbest piyasa koşulları gereğince ürünlerdeki fiyatları anlık olarak değişitirebilir ve kur oranına göre sabitleyebiliriz. Kalıcı cookieler silinene veya otomatik olarak geçersiz hale gelene kadar sabit diskinizde kalırlar. Tarayıcıların çoğu cookieleri otomatik olarak kabul ederler. Cookielerin sabit diskinizde kayıt edilmesini tarayıcı ayarlarınızı değirerek ve cookielere izin vermeyerek önleyebilirsiniz. Bu ayarları nasıl gerçekleştirebileceğiniz ile ilgili talimatları tarayıcınızın dokümanları içerisinde bulabilirsiniz. Sabit diskinize kayıt edilmiş olan cookieleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bu web sitesinde Google Inc.’in teknolojileri ile web sayfası ziyaretçisinin gezinti davranışı ile ilgili bilgiler pazarlama amaçları ile anonimleşmiş şekilde toplanır ve kayıt edilir. Cookielerin içerisinde kayıt edilen bilgi bir algoritma ile analiz edilir, böylece ürün tavsiyelerinin reklam ana başlıkları veya Reklam ilanları şeklinde üçüncü tarafların web sitelerinde gösterilmesi sağlanır. Cookieler ile bu web sitesini kullanma şekliniz ile ilgili olarak elde edilmiş olan bilgiler Google Inc.’in ABD’de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve orada kayıt edilir. İnternette gezinme şekliniz ile ilgili anonim analizlere Google ile ilgili devreden çıkarma linklerini (www.google.com/privacy/ads/) etkinleştirerek itiraz edebilirsiniz. Eğer ki hesabınıza farklı bir kullanıcı adına ödeme yapıyorsanız bu sorumluluk tamamen ödeme yapan kullanıcıya aittir. VATANGAME.com olarak bu konuda asla sorumluluk kabul etmiyoruz. VATANGAME.com Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") kuruluşuna ait facebook.com sosyal ağının sosyal eklentilerini ("eklentiler") kullanmaktadır. Bu eklentiler facebook logosu veya “Facebook SocialPlugin” yazısı ile işaretlenmiş. VATANGAME.com böyle bir eklenti içeren bir sayfasını ziyaret ettiğinizde tarayıcınız Facebook tarayıcıları ile doğrudan bir bağlantı kurar. Facebook eklentinin içeriklerini tarayıcına aktarır, tarayıcınız da bunları web sitesine entegre eder. Eklentilerin entegre edilmesi ile Facebook ilgili web sitesinin ziyaret edildiğine ilişkin bir bilgi alır. Eğer Facebook’ta kayıtlıysanız, Facebook bu işlemi Facebook hesabınız ile ilişkilendirebilir. Eklentiler ile bir işlem söz konusu olduğunda, örneğin “beğendim” butonunu tıkladığınızda veya bir yorum paylaştığınızda, tarayıcınız bu bilgileri doğrudan Facebook'a iletir ve bunları orada kayıt eder. Veri edinmenin amacı ve kapsamı ve verilerin Facebook tarafından kullanımı ile bununla bağlantılı özel haklarınızı korumanıza yardımcı olacak haklar ve ayar olanakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Facebook gizlilik politikasını dikkate alın. Facebook’un VATANGAME.com üzerinden sizinle ilgili bilgiler edinmesini istemiyorsanız bizim web sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook hesabınızdan çıkış yapın. İnternetteki yayınınız sosyal bir ağ olan ve Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, Birleşik Devletler (“Google”) tarafından işletilen Google Plus sosyal ağının “+1” alanını kullanmaktadır. Buton beyaz veya renkli zemin üzerindeki “+1” işaretinden tanınabilir. İnternet yayınımızın böyle bir alan içeren bir web sayfasını çağırdığınızda tarayıcın doğrudan Google'ın sunucuları ile bağlantı kurar. “+1” alanının içeriği Google tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve bunun üzerinden web sitesine dahil edilir. Bu nedenle Google tarafından bu alan ile edinilen bilgilerin kapsamı konusunda herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır, ancak edinilen bilgilerin arasında IP adresinin de bulunduğunu tahmin ediyoruz. Veri ediniminin amacı ve kapsamı ve verilerin Google tarafından işlenmesi ve kullanılması ile özel alanınızı korumanıza yardımcı olacak ilgili hakların ve ayar olanakların ile ilgili bilgiler için Google’ın “+1” ile ilgili gizlilik politikasından edinmenizi rica ederiz. Alan: google.com Eğer Google Plus üyesi isen ve Google’ın bizim internet yayınımız üzerinden sizin hakkınızda bilgi toplayıp bu bilgileri sizin Google’da kayıt edilmiş olan üyelik bilgileriniz ile ilişkilendirmesini istemiyorsanız internet yayınımızı ziyaret etmeden önce Google Plus hesabından çıkış yapmalısınız. Talepler VATANGAME.com hizmetleri ve genel olarak şirketle ilgili bilgileri edinebileceğiniz yetkili kişi, şirket ve e-posta adresleri bilgilerini iletişim bölümünde bulabilirsiniz. Bize bir e-posta gönderirseniz, VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD  talebinizi ve bununla ilgili bilgileri sizin bildirmiş olduğunuz kişisel olarak teşhis edilmenizi sağlayacak bilgilerinizle birlikte kayıt altına alabilir.Site üzerinde bir ürün almak için bakiyenizi yatırdınız ve bir miktarını harcadınız iade ödemeni ödeme kuruluşu aracılığıyla olduğu için iadesi yapılamıyor . Bakiyenizi dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Çekim talepleri sadece siteye satılan ürünler içindir. Bu tarz durumlarda VTN BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. sorumluluk kabul etmez. Bir taleple birlikte paylaştığınız ve şahsınızın teşhis edilmesini sağlayan bilgiler sadece sizin de bilginiz dahilinde ve aktif katılımınız ile edinilir. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından  [email protected] mail adresine üyelik kapatma talep ve nedeninizi detaylı olarak anlatınız. Şikayet konusu işlemlerde, ispat yükümlülüğü nedeniyle Elektronik Ticaret işlemine ilişkin kayıtlar işlem tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle saklanmak zorundadır Aslında üyelik silme diye bir durum söz konusu değil sadece pasife alınır. Bunun için sizin destek talebi açmanızada gerek yoktur sistemde 3 ay girilmeyen üyelik otomatik olarak pasif edilir siz tekrar girmek istediğinizde de üyelik otomatik aktifleşmektedir. Gerekli görülen durumlarda yeni üyeliklerin ilk alışverişlerinde bilgi talebinde bulunulabilir.

 

Müşteri , ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla Bilgilerinin ödeme kuruluşları,bizim anlaşmamız olan şirketler ve bankalar ile paylaşılmasını kabul  eder. Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza gösterir.

Hızlı
Teslimat

7 gün 24 saat alış ve satış işlemleriniz anında gerçekleşir.

Güvenli
Alışveriş

3D ve SSL güvencesiyle dilediğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz.

Uygun
Fiyat

İndirimli ve en uygun fiyatlarla alışverişin keyfini sizde çıkarın.

Müşteri
Memnuniyeti

Müşterilerimize kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Oyuncu Mağazası Sepet (0) Bakiye Yükle İlan Ekle Canlı Destek